Uvjeti korištenja Vjenčanog oglasnika

Uvjeti korištenja

Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica www.vjencanioglasnik.com, stupate u ugovorni odnos s www.vjencanioglasnik.com i potvrđujete da ste pročitali, razumijeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu koji slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica. Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama www.vjencanioglasnik.com, primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

Članak 1. Uvod

Vjenčani oglasnik je dio portala "Vjenčanje ponuda". Za vrijeme korištenja www.vjencanioglasnik.com-a, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Vjenčani oglasnik zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na web stranicama www.vjencanioglasnik.com.

Članak 2. Sadržaj stranica

"Vjenčani oglasnik" je napravljen s ciljem omogućavanja najkvalitetnije usluge oglašivačima i potencijalnim kupcima. Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (oglašivača), koji je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa što uključuje odgovornost za istinitost, točnost i kvalitetu informacija i sadržaja oglasa, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen na Vjenčanom oglasniku. Isključena je svaka odgovornost portala Vjenčanje ponuda za sadržaj oglasa na web stranici www.vjencanioglasnik.com.

Članak 3. Uporaba i zaštita podataka

Pri korištenju www.vjencanioglasnik.com-a dužni ste osigurati potpunost, istinitost i točnost podataka koje dajete. Vjenčani oglasnik čini sve kako bi zaštitio privatnost osobnih podataka oglašivača u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka (N.N. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), te će oni biti korišteni samo u svrhu povezivanja oglašivača i korisnika. Korištenjem stranice www.vjencanioglasnik.com-a suglasni ste da podaci, odnosno informacije koje ste predali, budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, sukladno ovim Pravilima i uvjetima korištenja.

Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu www.vjencanioglasnik.com upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu predanog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje. 

Korisnici objavom oglasa na www.vjencanioglasnik.com, dopuštaju Vjenčanom oglasnik-u da taj sadržaj kopira i objavljuje i na društvenim mrežama. Vjenčani oglasnik će u drugim medijima objavljivati samo sadržaj oglasa i link na stranicu www.vjencanioglasnik.com, a neće obavljivati korisnikove osobne podatke.

Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Korisnik za točnost podataka jamči zakonskom odgovornošću.

Članak 4. Zaštita autorskih prava i druga prava intelektualnog vlasništva

Podaci na www.vjencanioglasnik.com su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu (N.N. 167/03, 79/07, 80/11, 144/12). Autorska prava koja se odnose na www.vjencanioglasnik.com uključuju tekst, slike, baze podataka, druge grafičke prikaze, zvukove, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju www.vjencanioglasnik.com-u. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu te podliježete sankcijama. www.vjencanioglasnik.com se ograđuje od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na www.vjencanioglasnik.com.

Članak 5. Isključenje iz uporabe, naknada štete

Vjenčani oglasnik zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši pravila i uvjete korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. www.vjencanioglasnik.com zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi www.vjencanioglasnik.com, a osobito u smislu:

 • kopiranja sadržaja objavljenog na www.vjencanioglasnik.com te objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • da prilikom predaje oglasa priloži netočne, nepotpune ili lažne identifikacijske podatke
 • da lobira oglašivače sa www.vjencanioglasnik.com da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira i nudi im svoje usluge ili usluge trećih strana www.vjencanioglasnik.com, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu i izgubljenu dobit.

Budući su gore navedeni postupci protivni zakonima Republike Hrvatske, te će u takvim slučajevima www.vjencanioglasnik.com poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike.

Članak 6. Jamstvo

www.vjencanioglasnik.com NE jamči:

 • točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
 • točnost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka prikupljenih od strane korisnika prilikom predaje oglasa, nužnih za internu evidenciju www.vjencanioglasnik.com
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice www.vjencanioglasnik.com
 • da sadržaj na www.vjencanioglasnik.com neće biti prezentiran bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, pečat i ostala prava trećih

Članak 7. Odgovornost

www.vjencanioglasnik.com se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa www.vjencanioglasnik.com stranica, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti pristupu) bilo koje od ovih stranica. www.vjencanioglasnik.com isto tako nije odgovoran za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske naravi. www.vjencanioglasnik.com ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s www.vjencanioglasnik.com niti podupiranja takvih stranica od strane www.vjencanioglasnik.com. Korisnik internetske stranice www.vjencanioglasnik.com dužan je koristiti ove stranice u skladu s ovim pravilima i uvjetima i zakonima Republike Hrvatske, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posljedice proizašle iz takvog postupanja i to kako www.vjencanioglasnik.com tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povrijeđeno bilo kakvo njihovo pravo. www.vjencanioglasnik.com u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i videosadržaja) te pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa koji su definirani prema vlastitim razvojnim i strateškim ciljevima www.vjencanioglasnik.com.

Članak 8. Oglas

 1. Svaki oglašivač odgovoran je za pružanje ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Kod predaje oglasa na stranici, oglašivač dodjeljuje www.vjencanioglasnik.com pravo da odašilje podatke koji se odnose na proizvod.
 2. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane www.vjencanioglasnik.com.
 3. www.vjencanioglasnik.com zadržava pravo na brisanje svih oglasa koji ne zadovoljavaju te kriterije. www.vjencanioglasnik.com ima pravo izmijeniti oglase bez najave, a to se događa u sljedećim okolnostima:
  • ako se oglas preda u krivu rubriku
  • kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga
  • kada se oglas preda više od jednog puta ili se pronađe u više od jedne kategorije (osim za one oglasne pakete u kojima je to dozvoljeno)
  • kada je opis i/ili cijena proizvoda u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
  • kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način
  • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema www.vjencanioglasnik.com-u i/ili trećim osobama, odnosno korisnicima i nije u skladu s nadležnim zakonima i pozitivnim propisima Republike Hrvatske
  • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
  • kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
  • kada je cilj promovirati pravnu ili fizičku osobu ili djelatnost, izravno ili neizravno, a bez namjere plaćanja odgovarajuće naknade sukladno uvjetima i propisima Republike Hrvatske
  • kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa
  • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
 4. www.vjencanioglasnik.com nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziran na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva
 5. Dopušteno je postavljanje linkova (poveznica) isključivo na vlastitu web trgovinu ili vlastitu web stranicu unutar Vašeg Vjenčani oglasnik.hr profila. Nije dopušteno postavljanje linkova (poveznica) na konkurentske stranice vjencanioglasnik.com-a. U tom slučaju Vjenčani oglasnik zadržava pravo ukloniti link (poveznicu) koji nije u skladu s navedenim Uvjetima korištenja.

Članak 9. Uvjeti kupnje usluga

Između kupca i tvrtke STEDAS d.o.o.sklapa se Ugovor o korištenju usluga. Prije narudžbe www.vjencanioglasnik.com usluga, kupac mora prihvatiti uvjete i pravila internetskog portala www.vjencanioglasnik.com, a čiji uvjeti čine sastavni dio gore navedenog ugovora o korištenju usluga. Ugovor između kupca i tvrtke PRATI ME d.o.o traje od trenutka naručivanja usluge od strane kupca, odnosno od trenutka knjiženja narudžbe usluge u bazi oglasa portala www.vjencanioglasnik.com.

Članak 10. Cijene

Cijene www.vjencanioglasnik.com usluga su prikazane na stranicama www.vjencanioglasnik.com. Sredstva potrebna za kupnju usluga uplaćuju se jednokratno. Vjenčani oglasnik naplaćuje objavu oglasa u kategoriji Usluge prema važećem cjeniku. Sve cijene su bez PDV-a, koji prema čl. 90, stavak 2 Zakona o PDV-u ne plaćate.

Članak 11. Plaćanje

Prilikom online-narudžbe, www.vjencanioglasnik.com kupcima nudi mogućnost plaćanja putem opće uplatnice, internet bankarstvom ili po izdanom predračunu.
Plaćanje se vrši na račun: Naziv tvrtke: TOTAL EXPRESS d.o.o., X Požarinje 2, 10000 Zagreb (OIB: HR01785567734) Banka: Zagrebačka banka IBAN: HR 9023 6000 0110 2157 661

Članak 13. Promjene uvjeta korištenja

www.vjencanioglasnik.com, zadržava sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj odluci mijenja ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja www.vjencanioglasnik.com kao i svih servisa i podstranica koje su njegov sastavni dio, bez obveze prethodne najave. Isključiva je odgovornost i obveza korisnika upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama kao i svih servisa koje su njegov sastavni dio, i nakon objave izmjena, predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima. Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Korisnik može raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestane koristiti www.vjencanioglasnik.com internetske stranice. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na www.vjencanioglasnik.com.

Članak 14. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 15.12.2014.

Ovi uvjeti i sadržaj ove stranice podliježu autorskom pravu. Vjenčani oglasnik (Vjenčanje ponuda). Sva prava pridržana.